Blue Woman – Woman Private – Women Site

Hepatoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar Tedavi Eder?

09.03.2019
410
Hepatoloji Bölümü Hangi Hastalıklara Bakar Tedavi Eder?

Hepatoloji; karaciğer, safra kesesi, safra kanalları ve pankreası etkileyen hastalıkların araştırılması, önlenmesi, teşhis ve tedavisi ile ilgilen bir tıp dalıdır. Hepatoloji kelimesi Yunanca karaciğer ve çalışma anlamına gelen ‘’hepatikos’’ ve ‘’logia’’ kelimelerinden türemiştir. Hepatoloji uzmanı doktor Hepatolog olarak adlandırılmaktadır. 

Hepatolog Nedir?

Hepatolog; karaciğer ile ilgili hastalıkların teşhisi ve tedavisi üzerine uzmanlaşan doktora verilen isimdir. Karaciğer; vücutta besinlerin sindirimi, besinlerin işlenmesi, enerji üretiminin düzenlenmesi ve vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan karnın sağında bulunan büyük hayati öneme sahip bir organdır.

Karaciğer hastalığı; karaciğer fonksiyonlarını etkilediğinden karaciğer sirozu olarak adlandırılan ciddi ve tehlikeli bir hastalığın oluşmasına neden olabilir. Bu konuda hepatolog ve  gastroenterologlar karaciğer hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde yardımcı olmaktadır.

Tıp kendi içinde birçok uzmanlık alanına ayrılmaktadır.  Hepatoloji; karaciğer yapısı ve hastalıkları ile ilgilenmekte olan alandır. Bu alan bazı hastanelerde Gastroenteroloji ve Hepatoloji bölümü olarak geçmektedir. Hepatoloji alanındaki uzman doktorlar karaciğer ve sindirim sistemi hastalıklarıyla uğraşmaktadır. Sindirim sistemi; yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsaktan ve anüsten oluşmaktadır. Sindirim sistemindeki hücreler sindirim enzimi sağlayarak besinlerin sindirilip ince bağırsaktan emildikten sona kana karışmasını sağlar. Bu şekilde besinler hücrelere taşınmış olur. Pankreas ve karaciğer de sindirim sistemindeki en önemli organlardır. Karaciğerin bir diğer özelliği insan vücudundaki en büyük organ özelliği taşımasıdır.

Karaciğer Ne İşe Yarar?

Karnın sağ üstünde kaburganın hemen altında yer alan karaciğer kanın temizlenmesinden sorumludur. Karaciğer safra üreterek yağların sindirimine yardımcı olmaktadır. Ayrıca karaciğer vücuttaki kan şekeri seviyesini dengelemektedir.

Karaciğerin en önemli işlevlerinden birisi safra üretimidir. Karaciğer tarafından üretilen safra; safra kesesinde biriktirilir ve burdan safra kanalı ile ince bağırsağa taşınır. 

Hepatoloji Hangi Hastalıklara Bakar?

Hepatoloji bölümü; karaciğeri ile ilgili aşırı alkol tüketimi, yağlı karaciğer hastalıkları, siroz ve karaciğer kanseri dahil birçok hastalık ile ilgilenmektedir.

Viral hepatit enfeksiyonları (Hepatit A, B, C ve E): Dünyada 2 milyon üzerindeki kişi Hepatit B enfeksiyonuna sahip olup, 350 milyon kişi de taşıyıcıdır. Aşı ve kan görüntülemedeki yayılmalar Hepatit B hastalığını ciddi oranda azaltmıştır. Bununla birlikte, hepatit B ve hepatit C, karaciğer kanseri vakalarının % 80’inde sorumludur.

Karaciğerde meydana gelen hastalıklar genellikle virüs sebepli oluşmaktadır. Bu virüs ise; ameliyat, kan nakli, enfeksiyon, temas, cinse ilişki ile bulaşmaktadır. Bu tür yollarla vücuda bulaşan virüsler kişiyi hemen hasta etmese de günler, aylar ve yıllar sonra kendisini gösterir. Bu tür virüssel hastalık meydana gelmeden önce kişide; bitkinlik ve yorgunluk gibi belirtiler gözlemlenir. Hastalıklar ilerledikçe kişide karaciğer yetmezliğine neden olabilir. Hepatoloji alanının incelediği karaciğer problemleri ve durumları şunlardır:

 1. Aşırı doz ilaç kullanımı (özellikle parasetamol)
 2. Sarılık
 3. Karaciğerde hasar oluşumuna bağlı ortaya çıkan portal hipertansiyonun neden olduğu gastrointestinal kanama
 4. Karaciğer depolama hastalıkları olarak da bilinen çocuklarda karaciğer büyümesine neden olan enzim kusurları
 5. Hidatik kist, kala-azar veya schistosomiasis gibi bazı tropikal enfeksiyonlar
 6. Karaciğer nakli
 7. Karaciğer kanseri
 8. Karaciğer yağlanması
 9. Siroz
 10. Genetik ve metabolik karaciğer hastalığı
 11. Alkol kaynaklı karaciğer hastalıkları
 12. Pankreatit (genellikle alkol tüketimi veya safra taşlarının neden olduğu durumlarda)
 13. Enfeksiyon, kanser, alkol, kanama veya tıkanıklık nedeniyle pankreas veya safra yollarında hasar
 14. Bakır ve demir birikmesi sebepli oluşan Wilson ve hemoktomatoz gibi  karaciğer hastalıkları
 15. Nedeni virüs olan kronik ve akut hepatitler
 16. İlaçlara bağlı karaciğer hastalıkları
 17. Primer biliyer kolanjit gibi otoimmün karaciğer hastalıkları
 18. Safra kesesi hastalıkları
 19. Safra yolunda taş olması
 20. Safra kesesi tümörleri

MAKE A COMMENT
COMMENTS - 0 COMMENTS

No comments yet.

Not all articles on the site can be used even if quoted. All Rights Reserved! WomenPOST None of the articles on our site are doctor's recommendations. The implementation or use of the subjects is the responsibility of the person, Kadinpost.com can not be held responsible for problems that may occur.